Od początku swojej działalności "GEORAD" Pracownia Geodezyjno - Projektowa realizuje duże zadania dla potrzeb infrastruktury drogowej, technicznej, ochrony środowiska (kolektory sanitarne i deszczowe, oczyszczalnie ścieków, zapory wodne, zbiorniki retencyjne), jak również dla zleceniodawców indywidualnych. W firmie stosowany jest nowoczesny sprzęt pomiarowy, dlatego zostały osiągnięte dobre wyniki i pozyskano wielu znaczących zleceniodawców.
Pracownia Geodezyjno – Projektowa „GEORAD” posiada na swoim stanie nowoczesny sprzęt techniczny, który gwarantuje profesjonalne wykonywanie robót geodezyjnych.